За нас

Община Казанлък е Бенефициент по проект ,,Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили ,,Хелвеция“ и ,,Грифони“, финансиран от програма БГ08.

Община Казанлък е създадена с указ № 2295/ ДВ брой 101/26.12.1978 г. Селищната мрежа в територията на общината се е формирала в зависимост от природните и теренни условия и с оглед развитието на поминъка на населението. Тя се състои от 20 селища, 3 града и 17 села. Община Казанлък е разположена в подножието на Стара Планина в Казанлъшката котловина и заема площ от 634.4 км2.

Земите в Казанлъшкия край са земи, които в резултат на изключително благоприятното си географско, геополитическо и природно-климатично разположение още от най-дълбока древност представляват притегателен център за отсядане и човешка дейност на различни племена и народи. Следите от няколко исторически епохи са многобройни, като най-трайни и впечатляващи са тези, оставени от траките – народ с изключително разнообразна и самобитна култура.

В земите, принадлежали към столицата Севтополис, днес назовани Долината на тракийските владетели, са разкрити и проучени над 35 подмогилни гробници и храмове мавзолеи.

Град Казанлък е център на Долината на розите и тракийските царе и атрактивна туристическа дестинация. Тук се намира най-голямата и най-добре запазена в страната Тракийска гробница, включена в списъка на ЮНЕСКО – Казанлъшката гробница, както и Музеят на розата. В района на Казанлък има два резервата и пет защитени местности, множество удивителни творения на природата и вековни гори. Градът се намира в периферията на най-големия и изключителен с красотата си резерват в Стара планина – “Джендема”, включен в Национален парк “Централен Балкан”. Границите на парка стигат почти до Казанлък на запад.

Rosa Damascena, или маслодайната роза, е най-голямото богатство на Казанлъшкия регион. Тя е пренесена по българските земи от Азия преди столетия. Днес тя е един от символите на България. Под влияние на уникалните климатични и почвени условия постепенно се е обособила като самостоятелен вид, различаващ се от маслодайните рози, отглеждани в другите страни. Така в началото на XIX в. тя получила името „Казанлъшка” маслодайна роза, а Подбалканската долина вече се нарича Долината на розите.

Наред с производството на розово масло, водеща роля за поминъка и благосъстоянието на района в миналото има и търговията с него. Първите розотърговци, които се споменават официално, изнасяли розово масло в Германия и Австро-Унгария през 1771 г. и следващите години.

И днес розоберът е едно от най-важните събития в Розовата долина на България, което е съпроводено с множество празненства.

Фестивалът на Розата е един от най-забележителните в България, посветен на красотата и цветята. Празнува се за първи път през 1903 г., като оттогава традиционно се провежда през първия уикенд на юни. Това е периодът, през който цъфти маслодайната казанлъшка роза. Днес Празникът на Розата се е превърнал в международно празненство, в което се забавляват хиляди туристи и гости на града. Програмата включва избор и коронясване на Царица Роза, ритуалите “розобер” и “розоварене”; празнично шествие – карнавал, международен фолклорен фестивал и др.

Казанлък е богат с традиционни културни прояви, много от които са с национално и международно значение.

Чудомирови празници се провеждат ежегодно от 25 март до 1 април и включват редица уникални културни прояви: Национален конкурс за хумористичен разказ “Чудомир”; Национален празник на детските таланти „Чудомириада”; Национален фотографски конкурс”Човекът до мен”; Национален базар на книги от български автори “Словото българско”; Национален конкурс за весела детска рисунка и весел детски разказ “Малките нашенци”; Национален театрален фестивал “Комедийният хит на сезона”; Концерти, изложби, премиери на книги.

Празници в Долината на тракийските царе – Освен столица на Долината на розите, Казанлък е и столица на Долината на траките. На 23 септември  2005 г.са  открити първите Празници в долината на тракийските царе. Проектът „Докоснати от древността”, който Община Казанлък спечели през 2011 г., е продължение и развитие на традиционните Празници в долината на тракийските царе.През последните година празникът се провежда последната седмица на август. Иновативното културно събитие включва множество културни събития:

Панаир на тракийските занаяти и изкуства;

Демонстрации на тракийски бойни изкуства;

Тракийски стан;

Дегустации на тракийско вино;

Артфест мултимедия;

Ревю и конкурс за тракийско облекло;

Боди арт;

Стрийт парад;

Спектакли;

Изложби;

Концерти;

Научни симпозиуми и конференции.

Музикален празник “Академик Петко Стайнов”. Провежда се ежегодно през месец декември /около рождената дата на акад.Петко Стайнов/ . Празникът обединява в себе си българското и чуждестранното симфонично и хорово изкуство. Включва:

Концерти на хорови състави;

Камерни и симфонични оркестри;

Изяви на инструменталисти.