Партньор по проекта

Партньор на Община Казанлък в изпълнението на проект ,,Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили ,,Хелвеция“ и ,,Грифони“, финансиран от програма БГ08, е Исторически музей ,,Искра“, гр. Казанлък.

Исторически музей „Искра” – гр. Казанлък е създаден на 29 юни 1901 г. от Петър Топузов и Иван Енчев – Видю като Музей за старини и изкуства. Принципът на музея е: „Каквито старини и изкуства има или се намерят в града и околията да се събират и запазват”.

Днес във фондовете и експозициите на музейните обекти се съхраняват над 50 000 експоната, разпределени в девет отдела – Праистория, Античност, Средновековие, Възраждане, Нова история, Най-нова история, Етнография, Казанлъшка роза и История на музикалната култура.

Историческият музей администрира няколко достъпни за посещения обекта – Постоянната експозиция в основната сграда, Музей на розата, Етнографски комплекс, Дом Петко Стайнов, Казанлъшка гробница /един от българските паметници под егидата на ЮНЕСКО/ и още три социализирани гробници в т.н. Долина на тракийските владетели.

Постоянната експозиция на музея е разположена на няколко нива, като са представени най-атрактивните, с висока научна и художествена стойност експонати от деветте отдела. Акценти представляват колекцията от праисторически костени сърпове; находките от тракийския град Севтополис и тракийските гробници; средновековното въоръжение; експонати, свързани с борбите за независима българска църква и новобългарска просвета от епохата на Възраждането; колекция кръстове на Иван Енчев – Видю и накити и носии от Казанлъшкия край; експонати свързани с Руско-турската война и войните за национално обединение; материали, представящи различните производства на град Казанлък от началото на ХХ в.

Освен Постоянната експозиция, в Мултимедийната зала на музея се организират временни изложби – с непоказвани експонати от фондовете или гостуващи от други музеи в страната.

През първата половина на ХХ в. Казанлъшка дружба „Розова долина” издава три тома на сб. „Казанлък в миналото и днес”. След 1989 г. музей „Искра” продължава традицията и до днес са издадени още пет тома от поредицата.

От двадесет години Краеведско дружество „Ив. Енчев – Видю” , създадено от музея и библиотеката, е организатор на т.н. Краеведски четения. Представените материали и изследвания са свързани с различни аспекти на обществения, културен и политически живот на Казанлъшкия край и са публикувани в три свитъка.

От десет години музеят е домакин на научния форум „Проблеми и изследвания на тракийската култура”, който е част от Дните на тракийската култура, провеждани в гр. Казанлък. Плод на популяризирането на научните изследвания са издадените седем тома със същото заглавие.