Цел на проекта

Обща цел:
Възстановяване, опазване за бъдещите поколения и осигуряване на достъпност до богатото тракийско културно наследство в община Казанлък.

Специфични и конкретни цели:
Консервация и реставрация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“ – паметници на културата с национално значение.
Социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“ – осигуряване на достъп до две тракийски гробници за обществеността.
Защита и съхранение на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“, част от културното наследство на България, за бъдещите поколения;
Популяризиране на богатото тракийското културно наследство;
Повишаване привлекателността на региона и Долината на тракийските владетели, и развитие на културния туризъм.