Заключителна пресконференция

След изпълнение на основните дейности по проекта (строително-ремонтни работи и консервационно-рестраврационни работи) ще бъде организирана и проведена Заключително пресконференция по проекта. По време на пресконференцията ще бъде предоставена информация за обществеността и заинтересовани страни относно постигнатите цели, изпълнените дейности, постигнатите резултати по проекта и за финансовата подкрепа, осигурена от ФМ на ЕИП 2009 – 2014.