Пресконференция по проект ,,Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили ,,Хелвеция“ и ,,Грифони“

На 14 април 2016 г. от 10.00 ч. в сградата на Общинска администрация се проведе начална пресконференция по проект ,,Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили ,,Хелвеция“ и ,,Грифони“.  На пресконференцията, на която присъстваха местни, регионални и национални медии и екипа за управление на проекта, с ръководител инж. Кънчо Христов, бяха представени отделните етапи и детайли от предстоящото изпълнение на строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи по проекта.

Проект ,,Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили ,,Хелвеция“ и ,,Грифони“ е на обща стойност 2 776 524, 49 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ. Бенефициент по проекта е Община Казанлък с партньор ИМ ,,Искра“ гр. Казанлък. Проектът се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, по програма БГ08 ,,Културно наследство и съвременни изкуства“, мярка 1 ,,Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство“. Проектът  ще се изпълнява до 30.04.2017 г.

Целта на проект ,,Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили ,,Хелвеция“ и ,,Грифони“ е възстановяване и опазване за бъдещото поколение и осигуряване на достъпността на богатото тракийско културно наследство на Община Казанлък. – обобщи Хабибе Богутлиева, административен координатор по проекта и началник-отдел ,,Стратегическо планиране и проекти“ в Община Казанлък.

Инж. Кънчо Христов- ръководител на проекта и началник-отдел ,,Инвестиционни проекти с външно финансиране“ в Община Казанлък запозна присъстващите на пресконференцията с техническата страна от изпълнението на проекта, детайли от предстоящите строително-монтажните работи и очакваните резултати.

IMG_2069