Първа копка даде начало на строителните работи по възстановяване и опазване на тракийските могили „Хелвеция“ и „Грифони“

Официалната церемония в землището на град Шипка, близо до могилите даде старт на строителните дейности по проект “Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“.
IMG_1745Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова пожела на екипа по проекта да бъдат сериозни пазители на традицията, а на туристите, след края на строителните работи, да се чувстват уютно и спокойно по тези уникални исторически места.
Галина Стоянова подчерта сериозната работа на Община Казанлък по вписване на повече културно-исторически обекти от Долината на тракийските владетели в листата на ЮНЕСКО за световно богатство: „Документите за кандидатстване вече са внесени в ЮНЕСКО. Процедурата зависи само от тях.„ – каза г-жа Стоянова и пожела „На Добър час!“ на проекта.
В присъствието на представители от Националното координационно звено към Министерски съвет, Министерство на културата, Общински съветници, кметове и заместник-кметове на населени места в Община Казанлък, представители на екипите – изпълнители по проекта бе отслужен тържествен водосвет за успех на начинанието.
По време на началната пресконференция бяха представени отделни етапи и детайли от предстоящите строително-възстановителни дейности. „Целта на проект “Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“ е възстановяване и опазване за бъдещото поколение и осигуряване на достъпността на богатото тракийско културно наследство на Община Казанлък.“ – обобщи Хабибе Богутлиева – Административен координатор по проекта и Началник – отдел „Стратегическо планиране и проекти“ в Община Казанлък.
Тя разясни, че проектът е на обща стойност 2 776 524,49 лв. с ДДС – 100 % безвъзмездна финансова помощ. Той е одобрен с Договор № 24-10М1-18/22.04.2015 г. Бенефициент е Община Казанлък, в партньорство с Исторически музей ,,Искра“, гр. Казанлък. Срокът за изпълнение е 30.04.2017 г.
Проектът се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство“.
Инж.Кънчо Христов – Ръководител на проекта и Началник – отдел „Инвестиционни проекти с външно финансиране“ в Община Казанлък определи новия проект като „Най-големия в нашия регион по отношение на опазване на културното наследство“.  „Голямата ни специфична цел е създаването на интегрирана система от социализирани паметници на културата.“, посочи инж.Христов.
В рамките на проекта се предвижда изграждане на постоянни защитни покрития, хидроизолация, консервация и реставрация на двете тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“. Дейностите включват монтиране на дата-логери, изграждане на електрическа инсталация и осветление, климатизиране на пространството в и около гробница „Хелвеция“, поставяне на остъклени метални платформи, консервационно-реставрационни работи и други. Ще бъде изградена приемна сграда, която да служи за информационен център за посетителите на трите тракийски могили „Грифони“, „Хелвеция“ и „Шушманец“ (вече реализиран проект по ОПРР с бенефициент Министерство на културата ) . Районът около приемната и гробниците ще бъде облагороден, ще се изгради зона за рекреация и малък паркинг. Изпълнителите на отделните дейности са вече избрани. Това са фирмите: „ПиЕсПи“ЕООД – за строително-монтажни работи, „Архитектура и наследство“ООД – дейности по авторски надзор  и „Рубикон“ЕнАр1 –  строителен надзор. Строителната площадка бе открита на 8-ми април, т.г.
Открити преди 20 години, „Хелвеция“ и „Грифони“ са подложени на разрушителното въздействие на климата – множество следи от влага, плесен, кристализация и др. Липсата на реставрационна и консервационна дейност води до рискове за тяхното пълно унищожение. Щадящият метод, по който ще бъдат възстановявани цели максимално естественото сливане на възстановените културно-исторически обекти със съществуващата околна среда. Строителните и възстановителни дейности по проекта ще бъдат наблюдавани през цялото време от екип археолози от Историческия музей – гр.Казанлък, съвместно с учени от БАН, които да могат да реагират в случай на разкрита находка.
Тракийските могилни гробници „Хелвеция“, „Грифони“ и „Шушманец“ се датират в IV век пр.Хр. Те са разположени на разстояние 100 – 150 метра една от друга и образуват уникален комплекс, част от културното наследство на България и света.

IMG_1799 IMG_1804